Niepokalana
Instytut Niepokalanej Matki Kościoła

Wspólnota moim domem i komunią
- świadectwo

Kiedy przed ponad dwudziestu laty próbowałam rozeznać moje powołanie, towarzyszyło mi wewnętrzne przekonanie, że Bóg chce, abym żyła we wspólnocie i to takiej, która na sposób wyłączny, oblubieńczy, na sposób życia konsekrowanego, żyje charyzmatem Ruchu Światło-Życie.

Doświadczenie Ruchu wyniosłam z parafii, która była moim drugim domem. Dziś uświadamiam sobie na nowo po latach, że wspólnota parafialna może być drugim domem, że powinna być drugim domem. Myślę, że Jan Paweł II to miał właśnie na myśli, kiedy mówił o potrzebie „czynienia Kościoła domem i szkołą komunii”. Pisał o tym w liście apostolskim „Novo Millennio Ineunte”, jako o wielkim wezwaniu i zadaniu, jakie nas czeka w rozpoczynającym się nowym tysiącleciu. Myślę, że Ruch przez fakt, że jest nierozerwalnie związany z soborową nauką Kościoła rodzi to doświadczenie „komunii” w parafii. I ja właśnie w takim doświadczeniu wyrosłam, choć wartość tego daru, w pełni uświadamiam sobie dopiero po wielu latach. Z tego doświadczenia zrodziła się we mnie potrzeba odpowiedzenia na miłość Boga jeszcze głębiej.

Prawie od czterech lat mieszkam w Rzymie i jeśli miałabym się podzielić tym, jak realizuję swoje powołanie w miejscu, w którym jestem, to powiem krótko; próbuję żyć tą wizją „domu”, „realizując właściwe sobie powołanie, ale nie ulegając nigdy pokusie sprowadzenia chrześcijańskiej wspólnoty wyłącznie do roli instytucji.” Bliskie są mi słowa Jana Pawła II z „Novo Millennio Ineunte”: „Drogi, którymi idzie każdy z nas i każdy z naszych kościołów, są bardzo liczne, ale żadna odległość nie dzieli tych, którzy są zespoleni więzami jednej komunii, umacniającej się każdego dnia przy stole eucharystycznego Chleba i Słowa Życia”.

Elżbieta Maier
Dod. Katarzyna Wiatr dnia 18-05-2008 o godz. 21:42

Zobacz także:

Paweł - sługa Jezusa Chrystusa (29-06-2008)

50-lecie Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła (2-06-2008)

Przed 50 laty ks. Blachnicki założył instytut świecki (21-05-2008)

Szczęśliwa "Blachniczanka" (21-05-2008)

Być w sposób prosty i zwyczajny (19-05-2008)