Niepokalana
Instytut Niepokalanej Matki Kościoła

Zachwyciłam się oazą
- świadectwo

Do Wspólnoty (jak przychodziłam nie byłyśmy jeszcze formalnie Instytutem) przyszłam, bo zachwyciłam się oazą, chciałam w niej być na co dzień a Wspólnotę postrzegałam jako permanentną oazę i to prawie idealną. Dość szybko ukazały mi się prawdziwe realia życia i zaczęłam się zastanawiać, czy to ja chcę tu być, czy to Pan Jezus mnie tutaj powołał i chce mnie mieć tutaj. I był taki moment, kiedy Pan słysząc moje błaganie, odpowiedział na nie przez swoje Słowo, które do dzisiaj jest moim Słowem Życia: „Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca. Król pragnie twego piękna: On jest twoim Panem, oddaj Mu pokłon” (Ps 45, 11-12).

Od tamtej pory, niezależnie gdzie byłam, co robiłam, co przeżywałam – było i jest dla mnie jasne, że Pan mnie powołał do tej Wspólnoty, tego Instytutu i dlatego w nim jestem – ileż razy w ciągu tych dwudziestu dwóch lat, powracałam i powracam do tych słów. Stały się one słowami z moich ślubów wieczystych, na które odpowiedziałam słowami Tomasza Apostoła z Wieczernika: „Pan mój i Bóg mój” (J 20, 28).

Od ośmiu lat jestem w Carlsbergu i jest to kolejny etap mojej drogi za Panem i z Panem. Etap, w którym poznaję siebie i swoje granice i odkrywam, że powołanie jest niezasłużonym darem łaski Pana. W tym miejscu, w którym Ojciec Franciszek przeżył ostatnie lata swojego życia i w niecały rok przed śmiercią ułożył modlitwę do Jasnogórskiej Jutrzenki Wolności, Źródła Światła i Życia dla nas odkryłam ją jako szczególnie mi bliską. Każdego dnia jej słowami oddaję się Maryi i poprzez Maryję Jezusowi. Modlę się i proszę, abym dobrze rozpoznawała zamiary Boże względem mnie i je wypełniała.

Anna Jakimiuk
Dod. Katarzyna Wiatr dnia 17-05-2008 o godz. 20:01

Zobacz także:

Paweł - sługa Jezusa Chrystusa (29-06-2008)

50-lecie Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła (2-06-2008)

Przed 50 laty ks. Blachnicki założył instytut świecki (21-05-2008)

Szczęśliwa "Blachniczanka" (21-05-2008)

Być w sposób prosty i zwyczajny (19-05-2008)