Niepokalana
Instytut Niepokalanej Matki Kościoła

Od 24 maja - rok jubileuszowy INMK

Już wkrótce, bo 24 maja 2008 roku, nasz Instytut rozpocznie swój rok jubileuszowy. Będziemy wspominały wydarzenie sprzed 50 lat, kiedy to sześć młodych dziewcząt zadeklarowało wobec siebie i ojca duchownego ks. Franciszka Blachnickiego rozpoczęcie formacji w Zespole Niepokalanej. Tym samym zapoczątkowały Instytut Niepokalanej Matki Kościoła.

Niemal wszystkie spotkamy się w Krościenku – dokładnie pół wieku później - by dziękować Bogu za założyciela INMK i odważną decyzję wiary naszych współzałożycielek. Nasz jubileusz będzie okazją do dziękczynienia Bogu za każdą z powołanych – od najstarszych do najmłodszych - oraz za drogi, którymi Bóg nas prowadził przez te lata. Będzie także okazją, by na nowo zastanowić się, jak być twórczo wiernymi powierzonemu nam charyzmatowi Światło-Życie, jak dziś słuchać głosu Pana i odczytywać jego wyzwania.

Pięćdziesiąta rocznica powstania INMK jest dla nas bodźcem do odnowy wiary i do nawrócenia. Przygotowujemy się do tego wydarzenia poprzez tematyczne spotkania w grupach oraz indywidualny dzień skupienia. Ufamy, że rok jubileuszowy będzie dla nas czasem nowego otwarcia na łaskę.

Naszych przyjaciół i wszystkich odwiedzających tę stronę prosimy o modlitwę!

Anna
Dod. Katarzyna Wiatr dnia 13-04-2008 o godz. 21:28

Zobacz także:

Paweł - sługa Jezusa Chrystusa (29-06-2008)

50-lecie Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła (2-06-2008)

Przed 50 laty ks. Blachnicki założył instytut świecki (21-05-2008)

Szczęśliwa "Blachniczanka" (21-05-2008)

Być w sposób prosty i zwyczajny (19-05-2008)