Niepokalana
Instytut Niepokalanej Matki Kościoła

Na nowo zachwycić się charyzmatem Światło-Życie
II seria rekolekcji INMK

W pierwszym tygodniu Adwentu, w Centralnym Domu Rekolekcyjnym DK w Krościenku 24-osobowa grupa INMK przeżywała swoje doroczne rekolekcje. Uczestniczki przyjechały z różnych części Europy: Niemiec, Słowacji, Ukrainy, Włoch oraz pięciu diecezji polskich.

Rekolekcje poprowadził ks. Adam Wodarczyk, od czerwca pełniący posługę moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie i równocześnie postulator procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Ze strony INMK za rekolekcje odpowiadała Elżbieta K., dzięki której wszyscy czuli się na Jagiellońskiej jak w domu.

Ks. Adam podczas kolejnych dni rekolekcji dzielił się z nami swoim przeżywaniem charyzmatu Światło-Życie a także myślą Założyciela, sięgając do często nie znanych nam zapisków i faktów z życia Sługi Bożego. Okazją do pogłębienia tych treści było indywidualne studium tekstów i modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. Owocami osobistej refleksji można było ubogacić się wzajemnie podczas spotkań w małych grupach.

W programie rekolekcji nie zabrakło również czasu na Celebrację Sakramentu Pojednania, podczas której była okazja do przeżycia znaku pojednania we wspólnocie.

Radosnym momentem był wieczór wspomnień, kiedy to najmłodsze uczestniczki rekolekcji miały okazję podzielić się, jak to się stało, że wybrały właśnie tę drogę życia.

W przedostatni dzień gościliśmy na obiedzie bp. Adama Szala, nowego delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło Życie, który krótko podzielił się z nami swoim doświadczeniem przeżywania oaz, szczególnie II stopnia, które wielokrotnie jako moderator prowadził w diecezji przemyskiej.

Szczególnym akcentem rekolekcji było przeżycie śmierci oraz pogrzebu ks. Marka Boruca z diecezji siedleckiej. Wiele spośród uczestniczek znało go osobiście i wiele mu zawdzięcza, również na drodze swego powołania. Dlatego też wielokrotnie wybrzmiewały wspomnienia o ks. Marku, modlitwa za niego i dziękczynienie Panu za dar jego życia i posługi. Cztery osoby reprezentowały rekolekcyjną wspólnotę uczestnicząc w uroczystościach pogrzebowych w Siedlcach.

Ostatniego dnia rekolekcji, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, przeżywaliśmy śluby wieczyste Barbary, Marceli i Marii, które tego dnia, w zjednoczeniu z Niepokalaną Matką Kościoła wypowiedziały TAK na zawsze swemu Oblubieńcowi. W radosnym świętowaniu tego dnia uczestniczyły także trzy nowe kandydatki do INMK.

Podczas świadectw wypowiadanych w trakcie piątkowych Nieszporów wielokrotnie padły słowa, że tych kilka rekolekcyjnych dni pozwoliło na nowo zachwycić się charyzmatem Światło-Życie. Śpiewając „Magnificat” dziękowaliśmy Panu za ten dar dany nam przez Sługę Bożego ks. Franciszka, a jednocześnie prosiliśmy, by ów zachwyt był dla nas źródłem nowej siły do tego by iść i głosić Ewangelię aż po krańce ziemi.

MR
Dod. Katarzyna Wiatr dnia 11-12-2007 o godz. 20:12

Zobacz także:

50-lecie Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła (2-06-2008)

Przed 50 laty ks. Blachnicki założył instytut świecki (21-05-2008)

Szczęśliwa "Blachniczanka" (21-05-2008)

Być w sposób prosty i zwyczajny (19-05-2008)

Wspólnota moim domem i komunią (18-05-2008)