Niepokalana
Instytut Niepokalanej Matki Kościoła

Złoty Krzyż Zasługi dla Marii Buli

Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP otrzymała 10 listopada 2007 r. Maria Bula z Katowic. Znalazła się w gronie uhonorowanych przez Prezydenta RP zasłużonych twórców ruchu pomocy telefonicznej w Polsce. Przed 35 laty zakładała telefon zaufania w Katowicach, a kolejny – o profilu katolickim – tworzyła przed 12 laty w tym mieście. Przez te lata była i jest aktywną wolontariuszką a jako psycholog często dyżuruje przy telefonie.

Maria Bula odebrała odznaczenie z rąk wojewody pomorskiego podczas uroczystej gali zorganizowanej w czasie konferencji z okazji 40-lecia polskiego ruchu pomocy telefonicznej oraz 40-lecia pierwszej tego typu placówki w Gdańsku pod nazwą: „Anonimowy Przyjaciel”. Jubileuszowe spotkanie odbyło się w Sopocie, gdzie mieści się siedziba zarządu Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej.

Konferencja w Sopocie dotyczyła tematu: „Telefon zaufania w zapobieganiu patologii społecznej” a honorowy patronat nad nią objął Prezydent RP. Mszy dziękczynnej za 40 lat ruchu pomocy telefonicznej przewodniczył metropolita gdański abp Tadeusz Gocłowski w sopockim kościele pw. NMP Gwiazdy Morza.

Złoty Krzyż Zasługi jak m.in. otrzymała Maria Bula, to polskie cywilne odznaczenie państwowe nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej. Jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom.

Anna
Dod. Katarzyna Wiatr dnia 12-11-2007 o godz. 16:24

Zobacz także:

50-lecie Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła (2-06-2008)

Przed 50 laty ks. Blachnicki założył instytut świecki (21-05-2008)

Szczęśliwa "Blachniczanka" (21-05-2008)

Powołane w Duchu Świętym (18-04-2008)

Od 24 maja - rok jubileuszowy INMK (13-04-2008)