Niepokalana
Instytut Niepokalanej Matki Kościoła

Radykalizm i kompetencja
II Kongres Instytutów Świeckich w Polsce

Niemal jedna czwarta żyjących w Polsce świeckich konsekrowanych uczestniczyła w dniach 7-9 września 2007 w II Kongresie Instytutów Świeckich w Częstochowie. Podczas spotkania zorganizowanego z okazji 60. rocznicy konstytucji apostolskiej "Provida Mater Ecclesia" żywo dyskutowano nt. radykalizmu i aktualności tego powołania.

Punktem wyjścia do refleksji i dyskusji były wykłady teologów fundamentalnych: kard. Stanisława Nagy'ego, i ks. prof. Henryka Seweryniaka. Podczas kongresu głos zabrali również: Ewa Kusz, przewodnicząca Światowej Konferencji Instytutów Świeckich oraz bp Józef Szamocki, delegat Episkopatu Polski ds. instytutów świeckich.

- Kościół przez was wchodzi w nowy etap życia. Wypełniacie tę dziwną przestrzeń między życiem zakonnym a laikatem - stwierdził w swoim wystąpieniu kard. Nagy.

- Podstawowym znakiem ich wiarygodności - mówił o świeckich konsekrowanych ks. prof. Seweryniak - staje się "świadectwo ludzkich cnót i kompetencja; warunkiem: fascynacja "pięknem Chrystusa", dobre obeznanie w chrześcijańskiej nauce społecznej i umiejętne rozeznawanie znaków czasu, zwłaszcza w ich odróżnianiu od pozornych prawd politycznej poprawności; celem - takie bycie w świecie, które staje się znakiem bycia w Chrystusie - mówił.

Najważniejsze wyzwania dla instytutów świeckich to - według bp. Szamockiego - odpowiadanie na potrzeby wiary i poszukiwanie sacrum przez współczesnych, obrona dobra wspólnego oraz promowanie duchowości stworzenia.

Przewodnicząca Światowej Konferencji Instytutów Świeckich Ewa Kusz wskazała na specyfikę instytutów świeckich obecnych w Polsce wynikającą z ich historii: początków i życia w okresie PRL. - Szukając więc odpowiedzi na pytania o "dziś" i "jutro" konkretnego instytutu, należy wydobyć ideały i inspiracje jego założyciela, "abstrahując je od kontekstu historycznego, społecznego i kulturowego, aby potem iść naprzód i zastosować je w formach współczesnej kultury i nowym środowisku" - mówiła.

Jej zdaniem, "żywotność i siła powołania świeckiego konsekrowanego, polega na tym, aby być nawet niewielkim «zaczynem» pośród tych, z którymi żyjemy".

Wielokrotnie podczas kongresu odwoływano się do przemówienia Benedykta XVI do instytutów świeckich z 3 lutego br., w którym nazwał on świeckich konsekrowanych "pełnymi pasji nosicielami sensu świata i historii" oraz stwierdził, że "miejscem waszego apostolatu jest wszystko, co ludzkie, czy to wewnątrz wspólnoty chrześcijańskiej, czy obywatelskiej".

Obrady uwieńczyła dyskusja panelowa nt. tożsamości i misji świeckich konsekrowanych z udziałem przedstawicieli różnych środowisk: duchowieństwa, zakonów, ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz laikatu.

Współczesny świat alergicznie reaguje na instytucjonalny Kościół. Potrzebuje świadectwa, które jest "zaczynem". Wy solidarnie dzielicie radości i troski świata, ten styl życia - zauważyła matka Jolanta Olech, b. przewodnicząca Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Podkreśliła też, że Kościół jest komunią. Trzeba odnaleźć się we współpracy. Budować mentalność współpracy a nie konfrontacji.

- Radykalizm życia radami ewangelicznymi przestał być domeną zakonów. Po Soborze Watykańskim II każdy jest powołany do świętości - przypomniał o. Adam Schulz SJ, przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. Jego zdaniem, potrzeba świadków, którzy pomogą innym świeckim wprowadzać Ewangelię w codzienne życie także zawodowe i społeczne.

Zbigniew Nosowski, konsultor Papieskiej Rady ds. Świeckich, stwierdził, że podstawą tożsamości instytutów świeckich jest tajemnica Wcielenia Chrystusa. - Wypowiadacie podwójne "tak": Bogu i światu, jesteście świeckimi "plus" - cali dla Boga i cali dla świata.

W II Kongresie Instytutów Świeckich w Częstochowie uczestniczyło niemal 300 osób z ok. 30 instytutów. Sesję zorganizowała Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich (KKIŚ).

Instytuty świeckie uzyskały aprobatę Stolicy Apostolskiej przed 60 laty - 2 lutego 1947. W konstytucji apostolskiej "Provida Mater Ecclesiae" Pius XII orzekł, że życie konsekrowane można prowadzić nie tylko w zakonach i zgromadzeniach zakonnych, ale również w codziennym, świeckim życiu.

KAI
Dod. Katarzyna Wiatr dnia 25-09-2007 o godz. 21:51

Zobacz także:

Odpowiedzialna główna INMK - audytorem na Synodzie Biskupów nt. Biblii (6-09-2008)

Paweł - sługa Jezusa Chrystusa (29-06-2008)

50-lecie Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła (2-06-2008)

Przed 50 laty ks. Blachnicki założył instytut świecki (21-05-2008)

Szczęśliwa "Blachniczanka" (21-05-2008)