Niepokalana
Instytut Niepokalanej Matki Kościoła

Liturgia przy grobie ks. F. Blachnickiego
Krościeńskie obchody 20. rocznicy śmierci Założyciela

Co roku z okazji rocznicy śmierci Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego przy Jego grobie w dolnym kościele parafialnym p.w. Dobrego Pasterza w Krościenku nad Dunajcem gromadzą się członkowie Ruchu Światło-Życie, krościeńscy parafianie i goście, by wspólnie modlić się w intencji beatyfikacji Założyciela Ruchu.

W tym roku w szczególny sposób przeżywaliśmy ten dzień, ponieważ od śmierci ks. Franciszka minęło już 20 lat. Z tej okazji w sobotę, 3 marca 2007 r., została odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem bp. Stanisława Budzika, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie. Wraz z nim Eucharystię celebrowało kilku kapłanów, m.in. księża z dekanatu krościeńskiego (wśród nich proboszczowie z Krościenka i Szczawnicy), moderatorzy Ruchu na czele z moderatorem generalnym ks. Romanem Litwińczukiem a także kapłani z archidiecezji krakowskiej. Przy grobie Sługi Bożego zgromadziła się liczna i różnorodna wspólnota: krościeńscy parafianie (którzy wielokrotnie gościli w swoich domach uczestników oaz), członkowie Ruchu, głównie z diecezji tarnowskiej, nauczyciele, rodzice i uczniowie ze szkół noszących imię ks. F. Blachnickiego (z Białegostoku, Nowego Sącza i Rybnika), a także te, dla których Sługa Boży był i jest Ojcem – czyli członkinie INMK, z odpowiedzialną główną, Ewą Kusz.

Msza św. sprawowana była według formularza o Niepokalanym Sercu NMP, więc Ks. Biskup w homilii ukazał szczególny rys duchowości ks. Franciszka, jakim było zawierzenie Niepokalanej. Przypomniał, że Sługa Boży już w dniu święceń subdiakonatu pisał w swoim dzienniku duchowym: O Mario, Tyś jest całą nadzieją moją. Wszystko, co dobrego otrzymałem dotychczas w życiu, Tobie zawdzięczam. Tyś wysłuchała wszystkie prośby moje. Dlatego I teraz w Twoje ręce chcę wszytko złożyć. Chcę być sługą i niewolnikiem Chrystusa w Tobie i przez Ciebie. Dlatego oddaję się Tobie całkowicie ze wszystkim, czym jestem i co posiadam.(…) W Twoje ręce składam moją decyzję ofiary zupełnej, jaką chcę z siebie złożyć.(…) Uproś mi łaskę stałego i nieustannego krzyża – abym go nosił z Synem Twoim zawsze i wszędzie i na nim umarł. Prowadź mnie z ofiary w ofiarę, upraszaj mi nieustannie moc ofiary – aż serce moje wyzute ze wszystkiego odda się Tobie i Synowi Twemu zupełnie i bez zastrzeżeń.

Sługa Boży przez całe swoje życie naśladował Tę, której Bóg dał serce mądre i pojętne; nowe i ciche; proste i czyste; mocne i czujne (por.: prefacja z Mszy o Niepokalanym Sercu NMP). Założyciel Ruchu, wpatrując się w Maryję spieszącą do Elżbiety, uczył się, jak nieść Chrystusa ludziom, i to przekazywał innym. W tym roku, kiedy chcemy na nowo podjąć ewangeliczne wezwanie Idźcie i głoście, powinniśmy przypomnieć sobie to, do czego wzywał nas ks. Blachnicki: by przyjąwszy Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, jak Maryja – z pośpiechem nieść Go tym, którzy Go jeszcze nie znają.

Na koniec Ks. Biskup wypowiedział to, w co wszyscy wierzymy – że śmierć ks. Franciszka była nowymi narodzinami do życia w Królestwie Bożym i wezwał nas do gorliwej modlitwy o to, by Kościół przypieczętował tę naszą wiarę wyniesieniem Sługi Bożego na ołtarze.

Wyrazem tej wiary są również liczne prośby o modlitwę za wstawiennictwem ks. Blachnickiego, które przysyłane są do Centrum Ruchu, ale też wpisywane do księgi wyłożonej przy grobie Sługi Bożego. Ufając, że ks. Franciszek wstawia się za nami u Pana, modliliśmy się wspólnie: Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając nam przez jego wstawiennictwo łaski, o którą najpokorniej proszę.

Maria Różycka
Dod. Katarzyna Wiatr dnia 3-03-2007 o godz. 22:00

Zobacz także:

Odpowiedzialna główna INMK - audytorem na Synodzie Biskupów nt. Biblii (6-09-2008)

Paweł - sługa Jezusa Chrystusa (29-06-2008)

50-lecie Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła (2-06-2008)

Przed 50 laty ks. Blachnicki założył instytut świecki (21-05-2008)

Szczęśliwa "Blachniczanka" (21-05-2008)