Niepokalana
Instytut Niepokalanej Matki Kościoła

Gdzie jesteśmy?

Jesteśmy obecne na dwóch kontynentach, w sześciu krajach, 24 diecezjach (17 polskich i 7 zagranicznych).

Wygląda to tak:

W Polsce jesteśmy w archidiecezjach:

gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej i warszawskiej oraz w diecezjach gliwickiej, kaliskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, legnickiej, pelplińskiej, rzeszowskiej, siedleckiej, tarnowskiej, toruńskiej i warszawsko-praskiej.

Jesteśmy także w innych krajach Europy:

w Niemczech - w diecezjach Spayer i Rottenburg-Stuttgart, na Słowacji - w diecezjach spiskiej i koszyckiej,
na Ukrainie - w diecezji kamieniecko-podolskiej

i we Włoszech - w Rzymie.

Ale jesteśmy także poza granicami
Starego Kontynentu

- w Ameryce Południowej.

Dwie z nas pracują w Umburanas w Brazylii.

Nasz Instytut aktualnie liczy 80 członkiń (po ślubach czasowych lub wieczystych), 6 osób na etapie formacji wstępnej (przed złożeniem ślubów) oraz 4 kandydatki (stan na 1 marca 2007).

Anna Nowak
Dod. Anna Nowak dnia 1-03-2007 o godz. 20:56

Zobacz także:

Być w sposób prosty i zwyczajny (19-05-2008)

"Z pamiętnika misjonarek - 11" (18-06-2007)

"Z pamiętnika młodych misjonarek - 10" (11-05-2007)

Kobiety są nadzieją świata bardziej ludzkiego - homilia o. Raniero Cantalamessy (16-04-2007)

Trzecie Magnificat w Carlsbergu (30-03-2007)