Niepokalana
Instytut Niepokalanej Matki Kościoła

Ile nas jest?

Instytut Niepokalanej Matki Kościoła aktualnie liczy 75 członkiń i 8 osób na etapie formacji wstępnej (przed złożeniem ślubów) czyli w sumie: 83

Stan na 14 lipca 2004

Katarzyna Wiatr
Dod. Katarzyna Wiatr dnia 14-07-2004 o godz. 22:23

Zobacz także:

Gdzie jesteśmy? (1-03-2007)

W świecie - na swoim miejscu (18-02-2007)

"Nasz czas jest teraz" (7-02-2007)

Instytuty świeckie na świecie (7-02-2007)

Ile nas jest? (22-09-2006)