Niepokalana
Instytut Niepokalanej Matki Kościoła

Światowy Kongres Instytutów Świeckich - po raz pierwszy w Polsce

W najbliższą sobotę 17 lipca w Częstochowie rozpocznie się VIII Światowy Kongres Instytutów Świeckich. Do tej pory tego typu kongresy odbywały się najczęściej w Rzymie. Goście z różnych krajów i kultur będą dyskutowali nt. "Co instytuty świeckie mają dziś do powiedzenia młodym?". W kongresie weźmie udział ok. 350 delegatów z całego świata. Członkowie instytutów świeckich składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, ale żyją, pracują i mieszkają tak jak inni świeccy. Z INMK w kongresie weźmie udział w sumie 7 członkiń. Trzy z nich: odpowiedzialna główna wraz ze swoją zastępczynią oraz przedstawicielka młodego pokolenia to oficjalna delegacja. Ponadto: dwie osoby będą posługiwały przy oprawie muzycznej liturgii podczas kongresu.

Do uczestników kongresu swoje przesłanie skieruje Jan Paweł II a gościem specjalnym będzie prefekt watykańskiej Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego abp Franc Rode. Oprócz wyższych przełożonych w kongresie wezmą także udział najmłodsi powołaniem członkowie instytutów świeckich.

Punktem wyjścia do dyskusji w grupach językowych nt. młodego pokolenia i "oferty" instytutów świeckich będą wykłady przygotowane przez międzynarodową grupę ekspertów: Mariellę Malaspina, Ewę Kusz i Cristinę Ventura nt. problemów ludzi młodych, ich kondycji i oczekiwań wobec wspólnot świeckich konsekrowanych.

Natomiast na poniedziałek 19 lipca zaplanowano "okrągły stół". Psycholog z Meksyku, bankowiec z Indii, pielęgniarka z Rwandy oraz wykładowcy uniwersyteccy z Hiszpanii i Filipin opowiedzą m.in. o tym, w jaki sposób pozostając w swoich środowiskach zawodowych praktykują śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Obrady kongresowe będą toczyły się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, przy ul. Św. Barbary 41. Tam też czynny jest już sekretariat kongresu a od piątku także biuro rzecznika prasowego.

Światowe kongresy instytutów świeckich organizuje Światowa Konferencja Instytutów Świeckich (CMIS), która zrzesza obecnie 181 instytutów świeckich z całego świata i koordynuje współpracę pomiędzy nimi. Łącznie zrzeszają one ok. 40 tys. świeckich konsekrowanych. Najwięcej z nich zamieszkuje kraje europejskie - 160 wspólnot, w obu Amerykach - 22, w Azji 6 (m.in. w Japonii, Korei i na Filipinach i 4 w Afryce (m.in. RPA, Rwanda, Nigeria). Spośród krajów europejskich najwięcej instytutów świeckich działa we Włoszech - bo aż 67. Dla porównania we Francji - 25, w Hiszpanii - 20.

Tuż po zakończeniu kongresu, przełożeni generalni wszystkich instytutów wezmą udział w zebraniu plenarne Rady Wykonawczej CMIS w Częstochowie. Po sprawozdaniach z działalności zaplanowano wybory nowej rady. Zostaną też wytyczone priorytety na lata 2004-2008.

Pierwsze międzynarodowe spotkanie instytutów świeckich miało miejsce w 1970 roku. Uczestniczyły w nim 92 wspólnoty świeckich konsekrowanych z całego świata, czyli nieomal wszystkie prawnie erygowane w tym czasie instytuty świeckie. Następne spotkanie odbyło się w 1972 roku i odtąd spotkania takie odbywają się co 4 lata a ich celem jest refleksja nad tożsamością i misją członków instytutów świeckich w Kościele i świecie.

Ostatni, światowy kongres w 2000 roku w Rzymie poświęcony był formacji świeckich konsekrowanych, by "świadomie dali odpowiedź na wyzwania kultury trzeciego tysiąclecia". Wzięło w nim udział ok. 500 osób. Wcześniejszy - który po raz pierwszy odbył się poza Rzymiem, w Sao Paolo w Brazylii - miał charakter "przygotowania do nowego wieku". Poprzednie poruszały zagadnienia ewangelizacji oraz misji świeckich.

W Polsce ponad 1,1 tys. świeckich konsekrowanych zrzeszonych jest w 34 instytutach. Do najliczniejszych należą: założony w 1986 roku Świecki Instytut Maryi Służebnicy Pańskiej - wywodzący się z Ruchu Rodzin Nazaretańskich, "Elianum" - instytut świecki o duchowości karmelitańskiej, oraz żeński Instytut Świecki Chrystusa Króla, którego początki sięgają czasów II wojny światowej.

Tę stosunkowo nową formę życia konsekrowanego w świecie zatwierdził przed 57 laty, papież Pius XII. Instytuty świeckie zrzeszają osoby, które składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa a jednocześnie żyją w swoim świeckim otoczeniu - pojedynczo lub we wspólnotach. Niekiedy podejmują konkretne dzieła apostolskie, ale najczęściej poprzez samą swoją obecność w różnych środowiskach starają się wnosić tam, gdzie żyją i pracują, przesłanie Ewangelii.

Swoje apostolstwo - jak to wyraża adhortacja o życiu konsekrowanym "Vita consecrata" pełnią "w świecie i za pomocą środków tego świata" czyli przez pracę zawodową i różne formy świeckiej działalności.

Dod. Katarzyna Wiatr dnia 14-07-2004 o godz. 21:41

Zobacz także:

Odpowiedzialna główna INMK - audytorem na Synodzie Biskupów nt. Biblii (6-09-2008)

50-lecie Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła (2-06-2008)

Przed 50 laty ks. Blachnicki założył instytut świecki (21-05-2008)

Szczęśliwa "Blachniczanka" (21-05-2008)

Wspólnota moim domem i komunią (18-05-2008)