Niepokalana
Instytut Niepokalanej Matki Kościoła

"Nasz czas jest teraz" - wkrótce sympozjum w Watykanie nt. instytutów świeckich
Rzym, 3-4 lutego 2007

Pod hasłem „Nasz czas jest teraz”, 3-4 lutego 2007 w Watykanie odbędzie się w sympozjum z okazji 60. rocznicy ogłoszenia konstytucji apostolskiej „Provida Mater” Piusa XII. Tym samym zatwierdził on wówczas instytuty świeckie, dające możliwość praktykowania życia konsekrowanego w świecie. Teraz zaś, papież Benedykt XVI przyjmie na specjalnej audiencji 400 świeckich konsekrowanych, którzy przyjadą do Rzymu niemal z wszystkich kontynentów. W gronie tym będzie odpowiedzialna główna INMK, ktora aktualnie jest przewodniczącą Światowej Konferencji Instytutów Świeckich oraz 5 członkiń INMK z Polski, Niemiec i Włoch.

W programie sympozjum zaplanowano m.in. wystąpienie kard. Georgesa Cottier, emerytowanego teologa Domu Papieskiego, który przedstawi „Teologiczne aspekty świeckiej konsekreacji”. Prof. Franco Pizzolato Uniwersytetu Katolickiego pw. Najświętszego Serca w Mediolanie, odnosząc się do starochrześcijańskiego Listu do Diogneta” wskaże na płynące z niego konsekwencje dla stylu i obecności chrześcijan w świecie. Natomiast s. Sharon Holland, prawniczka z watykańskiej Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego omówi normy prawa kanonicznego dotyczące instytutów świeckich.

W grupach językowych uczestnicy sympozjum będą analizować wyzwania współczesnego świata, próbując w nich dostrzec „proroctwa” dla Kościoła. Interesująco zapowiada się dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli poszczególnych kontynentów nt. specyfiki doświadczenia życia i misji instytutów świeckich Głos zabiorą świeccy konsekrowani z Hiszpanii, Polski, Filipin, Kanady, Argentyny i Republiki Demokratycznej Konga.

W sympozjum wezmą też udział prefekt Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego abp Franc Rode oraz abp Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich.

Obrady będą przebiegały w Auli Synodu Biskupów w Watykanie. Organizatorem sympozjum jest Światowa Konferencja Instytutów Świeckich (CMIS), której od trzech lat przewodniczy Polka, Ewa Kusz. Jej zdaniem, spotkanie to będzie nie jest tylko okazją do świętowania 60-rocznicy zatwierdzenia Statutów generalnych instytutów świeckich przez Piusa XII i wspominaniem „wydarzeń minionych”, ale przede wszystkim okazją do ponownej refleksji nad powołaniem świeckich konsekrowanych w świecie. – Chodzi bowiem o to, abyśmy faktycznie byli – jak to mówi Ewangelia - „niezwietrzałą solą” i „zaczynem, który wszystko przemienia” w takich warunkach w jakich żyjemy obecnie, przy realnej ich ocenie bez gorszenia się nimi, czy rozdzierania szat nad „zepsuciem świata" – stwierdziła przewodnicząca CMIS.

Zatwierdzone przed 60 laty instytuty świeckie zrzeszają osoby, które składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa a jednocześnie żyją w swoim świeckim otoczeniu – pojedynczo lub we wspólnotach. Swoje apostolstwo – jak to wyraża adhortacja o życiu konsekrowanym „Vita consecrata” pełnią „w świecie i za pomocą środków tego świata” czyli przez pracę zawodową i różne formy świeckiej działalności.

W Polsce instytuty świeckie liczą obecnie 1149 członków i 222 kandydatów. Natomiast w skali świata liczba członków instytutów świeckich wynosi 32606 oraz 2843 kandydatów.

KAI
Dod. Katarzyna Wiatr dnia 18-01-2007 o godz. 22:46

Zobacz także:

Odpowiedzialna główna INMK - audytorem na Synodzie Biskupów nt. Biblii (6-09-2008)

Paweł - sługa Jezusa Chrystusa (29-06-2008)

50-lecie Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła (2-06-2008)

Przed 50 laty ks. Blachnicki założył instytut świecki (21-05-2008)

Szczęśliwa "Blachniczanka" (21-05-2008)