Niepokalana
Instytut Niepokalanej Matki Kościoła

Posługa INMK na rzecz parafii

Naszą obecność w świecie można porównać do ewangelicznego zaczynu, który włożony w ciasto przemienia wszystko (Mt 13,33). Na tym głównie polega nasze zadanie, aby środowiska, w których jesteśmy uświęcać i przemieniać od wewnątrz.

Jednym z naszych celów jest służba (diakonia) na rzecz budowania żywego Kościoła. Jako członkinie instytutu świeckiego podejmujemy to zadanie w dyskrecji tzn. nie ujawniając faktu przynależności do instytutu. Nie posiadamy także żadnych zewnętrznych znaków świadczących o konsekracji. W swoich środowiskach jesteśmy postrzegane jako osoby świeckie.

Posługę dla Kościoła podejmujemy tam, gdzie nas Pan Bóg postawił. Najczęściej są to parafie związane z miejscem zamieszkania lub wykonywanym zawodem. Grupy, które animujemy głównie związane są z Ruchem Światło-Życie lub Krucjatą Wyzwolenia Człowieka. Są to zarówno grupy dzieci, młodzieży, dorosłych czy np. studenckie.

Podejmujemy różnorodne zadania w zależności od osobistych umiejętności i potrzeb. Głównie jest to prowadzenie grup formacyjnych poprzez przygotowywanie cotygodniowych spotkań, animowanie modlitwy, przygotowywanie liturgii i różnych nabożeństw, podczas których jesteśmy kantorkami, lektorkami oraz animatorkami muzycznymi. Nierzadko naszym zadaniem jest także koordynowanie funkcjonowania poszczególnych grup w parafii i współpraca z kapłanami – moderatorami.

Nasza obecność we wspólnotach lokalnych wiążę się także z podejmowaniem się organizowania różnych wyjazdów i spotkań formacyjnych, na co składają się sprawy organizacyjne (telefony, rezerwacje, noclegi, zakupy, gotowanie) oraz przygotowaniem pobytu pod względem merytorycznym.

W parafiach pomagamy także w przygotowaniu kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Oprócz prowadzenia spotkań formacyjnych i katechez staramy się być z nimi, towarzyszyć i lepiej poznawać. Służą temu m.in. wyjazdy i rozmowy.

Nasza posługa nie ogranicza się tylko do parafii, ale sięga dalej. Na szczeblu diecezjalnym i ogólnopolskim jesteśmy obecne w wielu diakoniach (liturgiczna, modlitwy, ewangelizacji, wyzwolenia, jedności, komunikowania społecznego, życia, oaz rekolekcyjnych). Angażujemy się także w prowadzenie szkół animatora, KODA (Kurs Oazowy Dla Animatorów) – także tych specjalistycznych. Na oazach wakacyjnych jesteśmy moderatorkami, animatorkami, zakrystiankami, kucharkami. Pracę tę podejmujemy także za granicą: w Niemczech, na Ukrainie i w Brazylii.

Jak podejmujemy naszą posługę? Jakie przeżycia temu towarzyszą?

Ludzie, z którymi jesteśmy są dla nas darem, razem idziemy drogą ku świętości. Jest to dla nas źródło radości i satysfakcji, o czym świadczą słowa jednej z nas: „Kocham posługiwać na rzecz diecezji” oraz „Czuję się w mojej parafii bardzo dobrze, jak w rodzinie”. A gdy przychodzą kryzysy i różne trudności (o co nietrudno w pracy z ludźmi) wówczas z konsekracji czerpiemy siłę, by im sprostać i pozostać wierne swojemu powołaniu.

Abyśmy nadal mogły pełnić naszą misję „bez etykietek” w danym środowisku, zachowujemy dyskrecję, z tego powodu w informacjach tych zostały pominięte wszelkie szczegóły dotyczące nazw miejscowości, parafii itp., w których jesteśmy.

Renata
Dod. Katarzyna Wiatr dnia 14-01-2007 o godz. 22:26

Zobacz także:

Paweł - sługa Jezusa Chrystusa (29-06-2008)

50-lecie Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła (2-06-2008)

Przed 50 laty ks. Blachnicki założył instytut świecki (21-05-2008)

Szczęśliwa "Blachniczanka" (21-05-2008)

Być w sposób prosty i zwyczajny (19-05-2008)