Niepokalana
Instytut Niepokalanej Matki Kościoła

Ile nas jest?

Instytut Niepokalanej Matki Kościoła aktualnie liczy 79 członkiń i 12 osób na etapie formacji wstępnej (przed złożeniem ślubów) czyli w sumie: 91.

Stan na 20 września 2006

Katarzyna Wiatr
Dod. Katarzyna Wiatr dnia 22-09-2006 o godz. 0:00

Zobacz także:

50-lecie Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła (2-06-2008)

Przed 50 laty ks. Blachnicki założył instytut świecki (21-05-2008)

Szczęśliwa "Blachniczanka" (21-05-2008)

Zachwyciłam się oazą (17-05-2008)

Powołane w Duchu Świętym (18-04-2008)