Niepokalana
Instytut Niepokalanej Matki Kościoła

Po 46 latach - nowa odpowiedzialna w Instytucie Niepokalanej Matki Kościoła

Ewa Kusz została nową odpowiedzialną główną Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. Wybrały ją 3 stycznia delegatki zgromadzone w Krościenku nad Dunajcem na II Kolegium Głównym. Do tej pory, od początków tego instytutu świeckiego założonego przez ks. Franciszka Blachnickiego kierowała nim przez 46 lat jedna ze współzałożycielek - Zuzanna Podlewska.

Nowa odpowiedzialna główna z wykształcenia jest psychologiem (studia psychologiczne ukończyła w 1988 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim), absolwentką Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Od 2000 roku jest dyrektorem Wydawnictwa Światło-Życie.

Do świeckiego Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła wstąpiła w 1982 roku, pierwsze śluby złożyła w 1985 roku a wieczyste 1 stycznia 1991 roku. Przez ostatnie 14 lat odpowiadała za formację permenentną w instytucie. W poprzedniej kadencji była zastępczynią odpowiedzialnej głównej, odpowiadała też za jedną z tzw. rodzin INMK (czyli grupę ok. 20 członkiń) oraz członkinie mieszkające za granicą m.in. w Niemczech, Rzymie i Szwajcarii.

Od 1992 roku aktywnie włącza się w prace Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich w Polsce, a od 2002 roku - jako jedyna Polka w grupie ekspertów - bierze udział w przygotowaniach do Międzynarodowego Kongresu Instytutów Świeckich, który w lipcu 2004 roku odbędzie się w Częstochowie. Z ramienia KKIŚ uczestniczyła m.in. w Sympozjum Instytutów Świeckich w Madrycie z okazji 50.rocznicy ogłoszenia konstytucji "Provida Mater Ecclesia" i Kongresie nt. powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego w Europie, który odbył się w 1997 roku w Rzymie. Do roku 2002 była też członkinią Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań.

Z Ruchem Światło-Życie jest związana od 1979 roku, a od 2002także ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich. 42-letnia odpowiedzialna główna INMK pochodzi z Tarnowskich Gór, mieszka w Katowicach.

Początki założonego przez ks. Blachnickiego Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła sięgają 1957 roku, kiedy "pierwsza piątka" zamieszkała razem i zaangażowała się w prace przy tworzonym przez niego Ośrodku Katechetycznym w Katowicach, który z czasem przekształcił się w Centralę Krucjaty Trzeźwości i Wstrzemięźliwości. Po likwidacji tego centrum przez SB w sierpniu 1960 roku pierwsze członkinie nowego instytutu świeckiego podjęły studia w Krakowie, wtedy też dla części z nich otworzyła się możliwość zamieszkania w Krościenku, gdzie później powstało Centrum Ruchu Światło-Życie.

Od początku członkinie instytutu towarzyszyły ks. Blachnickiemu przy organizowaniu pierwszych oaz dla ministrantów, a po Soborze Watykańskim II angażowały się w coraz dynamiczniej rozwijający się Ruch Żywego Kościoła zwany od 1976 toku Ruchem Światło-Życie. Obecnie prowadzą centra tego ruchu m.in. w Krościenku nad Dunajcem oraz w Carlsbergu w Niemczech, angażują się w posługę ruchu także w diecezjach i parafiach.

Aktualnie instytut liczy 85 członkiń, 2/3 z nich praktykuje życie we wspólnotach zamieszkania, natomiast 1/3 żyje indywidualnie, pozostając w swoich środowiskach i pracując zawodowo.

Wiele z członkiń posługuje w centrach Ruchu Światło-Życie, a także angażuje się w działalność Krucjaty Wyzwolenia Człowieka m.in. prowadząc rekolekcje ewangelizacyjne dla uzależnionych, ale także kursy i szkolenia z pedagogiki zabawy, metod aktywizujących w katechezie oraz szkolenia wodzirejów zabaw bezalkoholowych. Z inicjatywy instytutu w Lublinie powstała grupa "Odwaga", która - zgodnie z nauczaniem Kościoła - służy pomocą duchową i terapią osobom o skłonnościach homoseksualnych, które pragną zmienić swój styl życia. Z inspiracji jednej z członkiń powstał Katolicki Telefon Zaufania w jednej z polskich diecezji.

Wśród członkiń INMK są także katechetki, kilku psychologów, nauczycielka angielskiego, dyrektorka szkoły oraz nauczyciel akademicki i bibliotekarka wyższej uczelni, ponadto dziennikarka, farmaceutka i działaczka pro-life.

INMK został zatwierdzony na prawie diecezjalnym w 1996 roku przez ówczesnego biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego. Jako świecki instytut życia konsekrowanego zrzesza kobiety, które pozostając osobami świeckimi składają śluby czystości i posłuszeństwa, żyją duchowością Ruchu Światło-Życie.

Świeccy konsekrowani żyją pojedynczo lub we wspólnotach, niekiedy podejmują konkretne dzieła apostolskie, ale najczęściej poprzez samą swoją obecność w różnych środowiskach starają się wnosić tam, gdzie żyją i pracują, przesłanie Ewangelii. 2 lutego 1947 roku papież Pius XII konstytucją apostolską "Provida Mater Ecclesia" zatwierdził tę nową formę życia konsekrowanego.

Katarzyna Wiatr
Dod. Katarzyna Wiatr dnia 9-01-2004 o godz. 14:21

Zobacz także:

Odpowiedzialna główna INMK - audytorem na Synodzie Biskupów nt. Biblii (6-09-2008)

50-lecie Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła (2-06-2008)

Przed 50 laty ks. Blachnicki założył instytut świecki (21-05-2008)

Szczęśliwa "Blachniczanka" (21-05-2008)

Być w sposób prosty i zwyczajny (19-05-2008)